Infància i Famílies

El centre és l’infant i el seu entorn proper. Acompanyem als infants i famílies cap a l’autonomia i millora del seu benestar personal.

ACCIONS

Mentoria Juvenil en el lleure

Centres socioeducatius: reforç i lleure

Acollida per a famílies sol·licitants d’asil