Joves

Impulsem l’autonomia dels i les joves a través de recursos d’habitatge i formació.

ACCIONS

Formació prelaboral

Habitatge amb suport educatiu per a joves extutelats

Acollida per a joves migrants sense llar

Itineraris d’emancipació a l’èxit