Acollida per a joves migrants sense llar

Acollida per a joves migrants o refugiats, d’entre 18 i 35 anys, que estan en situació de carrer i no tenen vincles familiars.

Gran part es troben en estat irregular i, per tant, en situació de vulnerabilitat i amb moltes dificultats d’integració. Proporcionem formació al jovent per tal que puguin comprendre el seu entorn. D’aquesta manera, poden adquirir els coneixements tècnics i pràctics que permeten accedir al mercat laboral, obrint així un nou escenari que faciliti la seva regularització i inclusió a la societat.

Reforç escolar a acollida
habitatge
Acollida menjador