Formació prelaboral

Formació lingüística i ocupacional adreçada a menors migrats no acompanyats.

Busquem crear ponts cap al sistema educatiu reglat i no reglat, ja que acompanyem jovent que pel seu nivell de competències lingüístiques o instrumentals, la seva edat i la seva situació administrativa, no tenen accés al sistema educatiu (ESO, PFI o FP), ni al món laboral. Per tal d’assolir aquest objectiu, posem en el centre l’aprenentatge de la llengua i el desenvolupament de les eines necessàries perquè el jovent pugui sostenir el seu projecte formatiu futur.

Formació lingüística
Formació Ocupacional
Menors migrats no acompanyats