La nostra història

Coneix la nostra història

El 18 de gener de 1993, Servei Solidari es constitueix com a associació civil, amb el suport de l’Escola Pia de Catalunya.

No va ser fins a l’any 1998 que l’Escola Pia de Catalunya crea Fundació Educació Solidària.

El 30 de maig de 2006 es constitueix la Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social.

L’any 2006 Benallar es constitueix com a fundació privada, amb un patronat vinculat encara a Cintra, mantenint-ne l’esperit inter-congregacional i amb l’impuls essencial de persones voluntàries.

El setembre de 2022 es fa efectiva la Fusió de les tres fundacions d’Acció social d’Escola Pia. A efectes legals, Camins: Fundació Social d’Escola Pia entra en vigència des del gener de 2022.

Des de gener de 2022, CAMINS. Fundació Social Escola Pia dona respostes, fonamentalment educatives, a les necessitats dels infants, famílies i joves que es troben en situacions de vulnerabilitat; amb la finalitat d’aconseguir transformar la seva realitat, a través de la pròpia autonomia, cap a una ciutadania i realització plenes.