Creiem en el valor de la transparència com a garantia de confiança en la nostra tasca.

Per aquest motiu, et compartim les memòries d’activitats, les memòries econòmiques, els informes d’auditoria i altres serveis i documents per a la rendició de comptes i una total transparència.

ELS COMPTES CLARS

RESULTATS DE L’ÚLTIM EXERCICI

Fundació Servei Solidari

Resultat de l’exercici 2021

Dades econòmiques Servei Solidari

Fundació Educació Solidària

Resultat de l’exercici 2020

Fundació Benallar

Resultat de l’exercici 2021

Dades econòmiques Benallar

Recull d’Informes d’auditoria i Memòries econòmiques

MEMÒRIES

ÚLTIMES MEMÒRIES

En aquest apartat pots trobar les últimes memòries de Servei Solidari, Educació Solidària i Benallar, les fundacions que les fundacions que s’han fusionat hi han Camins, la fundació Social d’Escola Pia.

Recull de memòries

CANAL DE DENÚNCIES

Disposem d’un canal de denúncies protocol·litzat per tal garantir la transparència i el rendiment de comptes, identificant conductes que poguessin ser irregulars i tingudes en compte com a pautes a evitar.

També disposem de protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’entorn laboral, en el marc de la Llei d’Igualtat i d’assetjament entre iguals, que pots trobar a continuació.

CONTACTA AMB EL CANAL

COMISSIÓ DE GÈNERE

Comissió de Gènere integrada per membres de l’equip professional de l’entitat. Té la funció d’informar, assessorar, acompanyar i gestionar queixes relacionades amb la igualtat de gènere i l’assetjament sexual per motiu de gènere que es poguessin donar.